[Pagina 1 van 1] :: Ga naar  
  www.TOPAUTOS.be  
Hoe een auto in het buitenland kopen en hem in België importeren ?

1. BETALING VAN RECHTEN EN TAKSEN
Sedert de voltooiing van de Europese interne markt bepaalt het fiscale statuut van het land van aankoop t.o.v. de Europese Unie de aard van de formaliteiten die moeten worden vervuld om de douane- en fiscale toestand te regelen van een auto die door een particulier in het buitenland is aangekocht.
De voornaamste gevallen zijn samengevat in de tabel hieronder.

2. VIGNET 705
Nadat de auto werd aangegeven, geeft de douane een vignet 705 af en kleeft dit op de aanvraag om inschrijving van een voertuig, waarvan zij bovendien vak W geldig maakt.

 

AANKOOP BUITEN HET DOUANEGEBIED VAN DE EUROPESE UNIE
(zie Douanegebied hieronder)

De auto voor het vrije verkeer en ten verbruik aangeven op het eerste douanekantoor langswaar men de Unie binnenkomt (1)

Aan de douane voor te leggen stukken
- enig document (IM4 of EU4);
- aankoopfactuur van de auto en eventuele andere handelsdocumenten;
- in voorkomend geval, buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document;
- aanvraag om inschrijving van een voertuig waarvan de rubrieken T behoorlijk zijn ingevuld.

Te betalen belastingen
- de invoerrechten :
worden in principe berekend aan het tarief van 10 % op de douanewaarde van de auto;
- de BTW :
wordt berekend aan het tarief van 21 % op de douanewaarde van de auto, vermeerderd met de invoerrechten en, in voorkomend geval, met bepaalde kosten.


______________
(1) Indien dit kantoor in een andere lidstaat van de Europese Unie gelegen is, kan de auto daar onder de regeling extern communautair douanevervoer worden geplaatst met als bestemming een Belgisch douanekantoor waar hij moet worden aangegeven voor het vrije verkeer en ten verbruik.

AANKOOP IN EEN GEBIED MET EEN BIJZONDER STATUUT INZAKE BTW
(zie BTW-gebied hieronder)

De auto ten verbruik aangeven op om het even welk douanekantoor van het land.

Aan de douane voor te leggen stukken
- enig document (COM 4);
- aankoopfactuur van de auto en eventuele andere handelsdocumenten;
- in voorkomend geval, buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document;
- aanvraag om inschrijving van een voertuig waarvan de rubrieken T behoorlijk zijn ingevuld.

Te betalen belastingen
- De BTW, die wordt berekend aan het tarief van 21 % op de aankoopwaarde van de auto, in voorkomend geval vermeerderd met bepaalde kosten.

AANKOOP IN HET BTW-GEBIED VAN DE EUROPESE UNIE
(zie BTW-gebied hieronder)

 

1. Nieuwe auto
 


(auto waarvan de levering plaatsvindt binnen de zes maanden na de eerste ingebruikname of die niet meer dan 6000 km heeft afgelegd)
De intracommunautaire verwerving aangeven op een Belgisch douanekantoor.

Aan de douane voor te leggen stukken
- bijzondere BTW-aangifte inzake intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen (446);
- aankoopfactuur van de auto en eventuele andere handelsdocumenten;
- in voorkomend geval, buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document;
- aanvraag om inschrijving van een voertuig waarvan de rubrieken T behoorlijk zijn ingevuld.

Te betalen belastingen
- de BTW, die wordt berekend tegen het tarief van 21 % op de aankoopwaarde van de auto, in voorkomend geval vermeerderd met bepaalde kosten.

 

2. Niet-nieuwe auto
 


(auto waarvan de levering meer dan zes maanden na de eerste ingebruikneming plaatsvindt en die meer dan 6000 km heeft afgelegd)
De intracommunautaire verwerving van een niet-nieuwe auto door een particulier, is niet belastbaar in België.
De koper moet zich echter toch naar een Belgisch douanekantoor begeven om het vignet 705 te bekomen, dat noodzakelijk is voor de inschrijving van het voertuig. De volgende documenten worden voorgelegd :
- de aankoopfactuur of een gelijkaardig document;
- het buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document;
- een aanvraag om inschrijving van het voertuig waarvan de rubrieken T behoorlijk zijn ingevuld.


DOUANEGEBIED

1. België
2. Denemarken (uitgezonderd Faröereilanden & Groenland)
3. Duitsland (uitgezonderd Helgoland & Büsingen)
4. Spanje (inbegrepen Canarische eilanden, uitgezonderd Ceuta & Melilla)
5. Griekenland
6. Frankrijk (inbegrepen Overzeese departementen (DOM) & Monaco, uitgezonderd Overzeese gebieden (TOM), St.-Pierre en Miquelon & Mayotte)
7. Ierland
8. Italië (uitgezonderd Livigno, Campiona d'Italia, nationale wateren van het Meer van Lugano & San Marino)
9. Luxemburg
10. Nederland (enkel Europa)
11. Portugal
12. Groot-Brittannië + Noord-Ierland (inbegrepen Anglo-Normandische Eilanden & Eiland Man)
13. Finland (inbegrepen Åland Eilanden)
14. Oostenrijk
15. Zweden


BTW-GEBIED

Douanegebied met uitzondering van :
- Berg Athos
- DOM
- Canarische Eilanden
- Anglo-Normandische Eilanden
- Åland Eilanden



INLICHTINGENDIENSTEN
Een speciaal telefoonnummer "dienst inlichtingen" is voorzien bij iedere gewestelijke directie van de Administratie der douane en accijnzen.
De adressen, evenals de telefoonnummers van de betreffende diensten, zijn hierna vermeld :

Gewestelijke directie der douane en accijnzen
Kattendijkdok - Oostkaai 22
2000 ANTWERPEN
Tel. : 03/229.23.05

Gewestelijke directie der douane en accijnzen
Picardstraat 1 - 3
1000 BRUSSEL
Tel. : 02/421.38.30 of 02/421.38.31

Gewestelijke directie der douane en accijnzen
Port-Arthurlaan 14
loket "import voertuigen"

9000 GENT
Tel. : 09/251.01.30

Gewestelijke directie der douane en accijnzen
Voorstraat 41-43-45
3500 HASSELT
Tel. : 011/21.22.32 (toestel 445 of 446)

Direction régionale des douanes et accises
Cité Administrative de l'Etat
Rue de Fragnée 40
4000 LIEGE
Tel. : 04/254.87.23

Direction régionale des douanes et accises
Centre administratif de l'Etat
Chemin de l'Inquiétude
7000 MONS
Tel. : 065/34.12.92
 

* * * * * *


Deze gegevens hebben een louter indicatief karakter. De reglementen, wetten, besluiten en andere beschikkingen die rechtskracht bezitten hebben voorrang op deze inlichtingen.
 

Bron : auto-on-net.com

 

 

www.TOPAUTOS.be

 

Een buitenlandse auto importeren in België